Kokurikulum

Aspek kokurikulum telah dijadikan salah satu elemen penting dalam sistem pendidikan di Malaysia. Justeru selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh serta melahirkan pelajar Рpelajar yang sihat serta berkeupayaan dalam pelbagai bidang, SRI ISLAH menyusun pelbagai aktiviti kokurikulum yang memenuhi kehendak para pelajar.

 

PERMAINAN

 1. Bola Sepak
 2. Sepak Takraw
 3. Bola Jaring
 4. Lain – lain permainan yang difikirkan perlu

 

OLAHRAGA

 1. Sukan Tahunan SRI ISLAH
 2. Sukan peringkat negeri Kedah
 3. Sukan peringkat PPD

 

PASUKAN BERUNIFORM

 1. Pengakap
 2. Bulan Sabit Merah
 3. Puteri Islam
 4. Silat Gayong
 5. Taekwondo

 

MUHADHARAH

 1. Syarahan
 2. Perbahasan
 3. Nasyid
 4. Marhaban
 5. Pantun /  Sajak
 6. Khat

 

KELAB

 1. Kelab Matapelajaran
 2. Kelab Pusat Sumber
 3. Kelab Komputer