Kurikulum

Kurikulum sekolah diadun berdasarkan Falsafah Pendidikan Negara dan Falsafah Pendidikan Islam yang menggabungkan akademik dan agama. Akademik mengikut kurikulum yang disusun oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dan agama adalah mengikut kurikulum yang disediakan khas oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah (Bahagian Pelajaran).

AKADEMIK

 1. Bahasa Melayu
 2. Bahasa Inggeris
 3. Matematik
 4. Sains
 5. Kemahiran Hidup
 6. Pendidikan Jasmani & Kesihatan
 7. Pendidikan Seni

AGAMA

 1. Aqidah
 2. Fekah
 3. Akhlak
 4. Sirah
 5. Al-Quran
 6. Hadith/Tafsir
 7. Jawi

BAHASA ARAB

 1. Qawaid
 2. Imlak
 3. Kitabah
 4. Qira'ah
 5. Khat
 6. Muhadathah

AMALI

 1. Latihan Ibadat
 2. Bacaaan Al-Quran (Talaqi)
 3. Menghafaz Al-Quran (Surah-surah pilihan)