Pendaftaran Sekolah

  1. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah (Bahagian Pelajaran) 01/2009
  2. Jabatan Pelajaran Negeri Kedah 01/0009