Tempoh Persekolahan

Tempoh Persekolahan para pelajar SRI ISLAH adalah 6 tahun meliputi:

  • Tahap Satu : Tahun 1, 2, & 3
  • Tahap Dua : Tahun 4, 5, & 6

Pelajar Tahun 5 akan mengambil Peperiksaan Sijil Rendah Agama (SRA) yang diuruskan oleh Majlis Agama Islam dan Majlis Guru Besar Sekolah Rendah Islam Negeri Kedah dibawah kebenaran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah (Bahagian Pelajaran).

Pelajar Tahun 6 akan menduduki Peperiksaan UPSR yang diuruskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).