Visi, Misi & Objektif

VISI SRI ISLAH

Ke arah melahirkan generasi berilmu, beramal, berakhlak dan sedia berkhidmat kerana Allah S.W.T.

MISI SRI ISLAH

Warga SRI ISLAH Pendang hendaklah mendalami dan berusaha mendidik anak-anak dengan penuh dedikasi dan ikhlas bagi mencapai kesejahteraan Jasmani dan Rohani serta kecemerlangan Akademik melalui 3B iaitu:

  1. BERILMU – Dunia dan Akhirat.
  2. BERAMAL – Menghayati ilmu yang diperolehi supaya menjadi seorang yang beriman.
  3. BERAKHLAK – Menghayati akhlak Islami dan Adab-adab Islam sepanjang hayat.

OBJEKTIF SRI ISLAH

  1. Menampung keperluan Pendidikan Islam diperingkat Rendah.
  2. Memenuhi keperluan dan permintaan Sekolah Menengah sebagai Sekolah Saliran (Feeder School).
  3. Melahirkan pelajar yang memenuhi tuntutan Duniawi dan Ukhrawi yang merangkumi bidang-bidang Ikhtisas (Professional) yang berjiwa Islam.